Tyrimai

Miestas kine ir audiovizualinėse medijose

Tarptautinė kinotyros konferencijs „Miestas kine ir audiovizualinėse medijose“

8-oji tarptautinė kino konferencija „Miestas kine ir audiovizualinėse medijose“ Vilniuje suburs svarbius kino, medijų ir transdisciplininių sričių tyrėjus (-as) iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Švedijos, Lenkijos, Jungtinės Karalystės, Čekijos Respublikos, Turkijos ir JAV. Konferencijos programoje – daugiau nei 20 pranešimų, skatinančių permąstyti kino, ekranų ir kintančio miesto sąveiką.

Konferencijos programa→

Tarptautinis simpoziumas „Kino gimimas imperijų paribiuose Vidurio Rytų Europoje“

Vienos dienos trukmės simpoziume gręžiamasi į ankstyvojo (1896–1914) ir nebylaus (1896–1929) Vidurio Rytų Europos kino istoriją. Pastaruoju metu vykstant aktyvioms diskusijoms apie Rytų Europos kultūros, istorijos dekolonizaciją, simpoziume pagrindinis dėmesys skiriamas šalims, kurių kino istorijos mažai matomos tarptautinėje istoriografijoje.

Simpoziumo programa→

Simpoziumas
Kino-teatras-_Aušra_-Šilalėje-1

Kino kultūros tyrimas Tauragės apskrityje

2020 m. pradėtas įgyvendinti projektas, kuriuo siekiama nubrėžti regioninės kino kultūros kontūrus. Tai – pirmas tokio pobūdžio projektas Lietuvoje, kurio tikslas ištirti, kokią vietą kinas užėmė Lietuvos regionų kultūros istorijoje, gyventojų kasdienybėje ir laisvalaikyje, bei koks gali būti kino vaidmuo regiono tapatumo paieškose.

Apie projektą plačiau →

Projektorinė. Kino teatras regione

Ši instaliacija yra pirmasis platesnio kino kultūros tyrimo Lietuvos regionuose etapas. Jo tikslas – aktualizuoti šalies miestų ir miestelių kino rodymo erdvių kultūrinį ir architektūrinį paveldą. Iš praėjusio amžiaus pabaigoje veikusių 140-ties, šiame tyrime užfiksuoti ir instaliacijoje rodomi 16-ka senųjų pirminės išvaizdos pernelyg nepakeitusių kino teatrų.

Apie projektą plačiau →

Projektorine_www

Moterys Lietuvos kino industrijoje

Ar moterys ir vyrai turi lygias galimybes pradėti ir tęsti profesinę karjerą Lietuvos kino industrijoje? Ar lytis turi įtakos kino profesijai ir pareigų hierarchijai? Ar ji turi reikšmės gaunant finansavimą filmams ar pelnant kino apdovanojimus? Tyrimu mėginame suprasti realią situaciją, įžvelgti ir teigiamas, ir neigiamas tendencijas sovietiniame (1947–1990) ir nepriklausomos Lietuvos (1991–2018) kine.

Apie projektą plačiau →

Moterys kine

Audiovizualinio paveldo būklė Lietuvoje

Tyrimas „Lietuvos audiovizualinio kultūros paveldo išsaugojimo ir prieigos sistemos analizė ir plėtros rekomendacijos“ įgyvendintas LR Kultūros ministerijos užsakymu. Tai pirmas audiovizualinio paveldo būklės Lietuvoje identifikavimo tyrimas, kuriame siekiama identifikuoti audiovizualinio paveldo pobūdį, jo institucines ir teisines sampratas, nustatyti opiausias problemas ir pasiūlyti jų sprendimo būdus.

Apie projektą plačiau →

Audioviuzalinio foto