Moterys Lietuvos kino industrijoje

Siekėme inicijuoti tyrimą, kuris būtų aktualus ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalių bei Europos tyrimų, skirtų moterų padėčiai kino industrijose, kontekste. Tad 2016 m. gimusi tyrimo idėja artimai susijusi su tarptautiniu kontekstu, kuriame radosi lyties aspektą, moterų padėtį kine aktualinančių iniciatyvų. Lietuvos atvejo tyrimui didelės įtakos turėjo European women’s audiovisual network (EWA) užsakymu atliktas 7 šalių (Austrijos, Kroatijos, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Švedijos, Jungtinės Karalystės) tyrimas „Kur yra moterys režisierės Europos kine?“ („Where are the Women Directors in European Cinema?“), analizavęs moterų režisierių padėtį 2006–2013 metų minėtų šalių kino industrijose. Negana to, tyrimas buvo atliekamas glaudžiai bendradarbiaujant su kino industrijos atstovais (-ėmis), nuolat pildomas, koreguojamas atsižvelgiant į kine dirbančių profesional(i)ų pastebėjimus.

Tyrimo ataskaitą sudaro dvi dalys: kiekybinis ir kokybinis. Kiekybiniame tyrime, pasiremiant statistine informacija, analizuojame moterų situaciją ir jos kaitą Lietuvos kino kūrimo istorijoje. Surinkome ir analizavome duomenis apie kino specialybių absolventus (-es), Lietuvoje sukurtų filmų komandų sudėtį sovietmečiu ir Nepriklausomybės laikotarpiu, valstybinį kino finansavimą 1996–2018 m. bei kino apdovanojimus „Sidabrinė gervė“ ir „Ąžuolas“. Kiekybinis tyrimas apima visus svarbiausius veiklos kino industrijoje etapus: profesinį pa(si)rengimą, galimybę dirbti pagal specializaciją, gauti finansavimą kūrybai ir sulaukti savo darbo įvertinimo / pripažinimo.

Kokybiniame tyrime atlikome interviu su moterimis, dirbančiomis arba dirbusiomis Lietuvos kino industrijoje. Iš viso tyrime dalyvavo 21 kino profesionalė; moterys (nuo 26 iki 73 metų) atstovavo skirtingoms kino profesijoms: režisierės, scenaristės, prodiuserės, operatorės, kostiumų dailininkės, filmų platintojos, programų sudarytojos ir kt. Analizuodamos surinktus duomenis, pasitelkėme teminės analizės metodą ir išskyrėme 5 pagrindines temas, atspindinčias subjektyvią kine dirbančių moterų patirtį. Pagrindiniai moterims aktualiausi klausimai, kuriuos plačiai aptariame kokybinėje dalyje, apima darbo kino industrijoje specifiką ir ypatingumą, Lietuvos kino bendruomenės savitumą, kine dirbančių moterų profesinio kelio ypatumus bei požiūrių į lyčių lygybę kine įvairovę.

Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba, įgyvendintas kartu su Lietuvos muzikos ir teatro akademija, „Kūrybiškos Europos“ biuro Lietuvoje MEDIA skyriumi, LR Kultūros ministerija

TYRIMO REZULTATAI

Idėjos autorės ir tyrimo vadovės:
Lina Kaminskaitė, Jelena Šalaj

Kontaktai:
Lina Kaminskaitė
linak@menoavilys.org
+370 656 2373