Kino stovykla

Dešimt metų „Meno avilio“ organizuotas keturių dienų tarptautinis vasaros renginys, kasmet kvietęs neformaliam dialogui vis kita judančių vaizdų meno tema. Kino kūrėjai čia pristatė savo filmus ir dalyvavo diskusijose, kino tyrinėtojai skaitė specialiai stovyklos programai paruoštus pranešimus, stovyklautojai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse, skaitymo grupėse ir radijo klausyklos sesijose. Šis neformalus kino bendruomenės susibūrimas vykdavo vis kitame Lietuvos dvare, todėl po visos dienos kino buvo galima atsipalaiduoti prie ežero, klausytis muzikos ir šokti.

Kino stovykla apkeliavo Žeimių, Gelgaudiškio, Salų dvarus ir Antalieptėje įsikūrusį „Inovatorių slėnį“. Pranešimus skaitė ir savo kūrybą pristatė įvairūs Lietuvos ir užsienio kūrėjai, tarp kurių kino operatorė Agnes Godard, menininkė Peggy Ahwesh, režisieriai Benas Riversas, Akosua Adoma Owusu, Jemas Cohenas, Deimantas Narkevičius, Aistė Žegulytė, Rugilė Barzdžiukaitė, Audrius Stonys ir daugelis kitų. Taip pat vizualumo tyrinėtojai, kino kritikai ir kuratoriai Elena Gorfinkel, Natalija Arlauskaitė, Agnė Narušytė, Michaelas Chananas, Maria Vinogradova.

Kino žanrų ribos (2010)
Kino žanras – labai plati sąvoka, nurodanti tiek į stilistinius, tematinius ar naratyvinius filmo elementus, tiek į bendresnius, su filmų gamybos ir platinimo politika susijusius klausimus. Pirmosios kino stovyklos metu mėginome dekonstruoti kelio filmo žanrą ir leistis į jo ribų paieškas.

Kinas ir laisvė (2011)
Stovykloje nagrinėjome įvairias laisvės reprezentacijas kine, filmuose aptinkamus kūrybinės raiškos, minties laisvės, seksualumo cenzūros įspaudus. Programoje iškėlėme giliai visuomenėje įsirašiusį, tačiau dažnai nejuntamą nusižeminimo ir sekimo kitu reiškinį. Taip pat išsamiai pristatėme Irano ir Kurdistano režisierių filmus.

Kinas ir istorija (2012)
Žvelgiant į kino ir istorijos sąsajas, galime užčiuopti, kaip istorija funkcionuoja kine, kaip filmai veikia istorinius vaizdinius, galiausai, kaip priklausomai nuo istorijos kinta kinas ir jo formos. Stovykloje kalbėjome apie kino propagandą ir cenzūrą smetoninėje Lietuvoje, apie Vilniaus kino teatrų istoriją, apie po-stalininį, Atšilimo laikotarpį sovietiniame kine, kuriame pamažu ėmė rastis vieta ir privačiam gyvenimui, taigi ir galimybė vaizduoti meilę bei intymius santykius, apie istorijos sampratą Gonzo žurnalistikoje.

Kinas ir garsas (2013)
Kine garsas retai yra vertinamas pats savaime, tradiciškai jo funkcija iš esmės skirta stiprinti vizualinį lygmenį. Tačiau šįkart buvo pasiūlyta trumpam primerkti akis, apversti hierarchinį vaizdo ir garso santykį bei pabandyti įsiklausyti į kiną. Stovykloje aptarėme balso galią paneigti kolonialistinius vaizdinius, telefoninių pokalbių reikšmę sovietmečio kine, tylos momentus kontempliatyviame kine bei dar daugelį kitų balso ir muzikos panaudojimo atvejų.

Kinas ir kūnas (2014)
Kūno kine tema aprėpia ir kūniškumo perteikimą ekrane, ir žiūrovo juslines patirtis, ir pačių kino kūrėjų dalyvavimą kūrimo procese. Šios kino stovyklos metu skatinome kiną priimti ne vien kaip vaizdinę, bet ir kaip kūnišką patirtį. Aptardami kūno temą, plėtėme diskusijų apie kiną lauką, įtraukdami pokalbius apie naujausias fizikines technologijas, šokančius kūnus ir juslingumą.

Kinas ir politika (2015)
Stovyklos metu pasinėrėme į sudėtingus kino ir politikos santykius, nagrinėjome, kaip kinas yra naudojamas siekiant politinių tikslių, kaip jį pesitelkiant konstruojami nacionaliniai mitai. Aiškinomės, kaip kinas keičia politinius įvykius ir kaip juos kino kūrėjai reflektuoja ekrane. Stovykloje vykusios filmų peržiūros, pranešimai ir diskusijos leido pakeliauti po Rusiją, Ukrainą, Kiniją ir Lotynų Ameriką.

Kino akis (2016)
„Kino akyje“ visą dėmesį sutelkėme į kino kamerą, gilinomės į kino operatoriaus darbą, techninius ir estetinius filmavimo ypatumus. Kalbėjomės apie tai, kokius etinius klausimus kelia kito asmens filmavimas ir klausėme, ar galima rodyti viską. Taip pat nagrinėjome kino ir fotografijos sąsajas, aiškinomės, ką mato cenzoriaus akis.

Sveiki atvykę į Antropoceną (2017)
Dar XX a. pradžioje buvo tikima, kad gamtos „administravimas“ yra moderniosios ateities sąlyga. Šiandien faktai byloja ką kitą – egoistiška gamtos eksploatacija mūsų planetai pranašauja niūrią ateitį. Atsižvelgiant į ekologines ir politines tendencijas, šioje kino stovykloje siūlėme pasvarstyti, kaip kine permąstomas gamtos ir žmogaus ryšys antropoceno epochoje, bei kvietėme diskutuoti ekologijos, gamtos, gyvūnijos ir kino gamtiškumo temomis.

Netobulas kinas (2018)
„Netobulumas“ gali būti susijęs su filmo kūrimo procesu, kai ieškoma savos, nekonvencinės kino kalbos, laužomos nusistovėjusios taisyklės. Galbūt netobulumas kine – tai pasipriešinimas tvarkingam medžiagiškumui, kai raižomos kino juostos, skaitmeniniais būdais gadinami video? Apskritai netobulas kinas yra opozicija primestam normatyvumui, kontrolei, galios struktūroms. Kaip atsiranda marginaliniai kino judėjimai ir bangos? Kaip dirba mažo biudžeto filmų kūrėjai, sąmoningai atsisakę kūrybinę laisvę varžančių didelių finansinių mechanizmų? Nenorėdami įstatyti „netobulo“ kino į rėmus, kvietėme kartu ieškoti netobulos netobulo kino idėjos.

Įelektrintos tapatybės (2019)
Šioje stovykloje buvo kviečiama gilintis į socialinės lyties ir seksualumo bei juos kontroliuojančių galios santykių vaizdavimą kino mene. Programoje – šias temas kūrybiškai nagrinėjantys filmai, pažintis su queer ir feministinio kino ypatybėmis bei jo kūrėjais. Be istorinės „įelektrintų tapatybių” perspektyvos ekrane, dėmesį atkreipėme ir į lyčių dinamiką bei translytiškumo atspindžius šiuolaikiniame kine ir video mene.

Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kino centras, audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacija AVAKA, „Kūrybiškos Europos“ MEDIA biuras Lietuvoje. Strateginis „Meno avilio“ projektų partneris – Lietuvos kultūros taryba.

Kontaktai:
Ona Kotryna Dikavičiūtė
ona.dikaviciute@menoavilys.org
+370 614 64042