Kultūrinės edukacijos intervencija „Istorijos. Garsais ir vaizdais“

Modesto Endriuškos nuotr.

Visus 2021–2022 mokslo metus 12-oje mokyklų įgyvendinsime kultūrinės edukacijos intervenciją „Istorijos. Garsais ir vaizdais“. Dėmesį telksime į audiovizualinio, vizualiojo ir garso meno kūrinius – jų analizę bei kūrimą, ugdant kritinį mąstymą, kūrybiškumą, etinę ir estetinę atsakomybę, atidumą mus supančiai aplinkai.

Kultūrinės edukacijos intervencija apibūdinama kaip kūrėjų įtraukimas į formalųjį ugdymo procesą. Tai – kryptinga metodinė formaliojo ugdymo ir su juo susijusių problemų sprendimo veikla, grindžiama ilgalaikiu kūrėjų ir mokyklų bendradarbiavimu, stiprinančiu bendrąsias kompetencijas ir keičiančiu formaliojo ugdymo praktiką.

Linos Vyšniauskaitės iliustracija

Apie projektą

Projektu „Istorijos. Garsais ir vaizdais“ siekiama paskatinti mokytojus ir vyresniųjų klasių mokinius ieškoti bei atrasti kūrybinių idėjų ir istorijų kasdienybėje, artimoje aplinkoje, mezgant santykį su vietos bendruomene, bei pažvelgti į meną kaip į daugialypį kultūros reiškinį, analizuojamą iš įvairių ugdymo dalykų perspektyvų.

Projekte dėmesys telkiamas į audiovizualinio, vizualiojo ir garso meno kūrinius – jų analizę bei kūrimą. Taip vystomos mokytojų ir mokinių kritinio mąstymo, kūrybiškumo, kultūrinė bei komunikavimo kompetencijos, ugdoma etinė bei estetinė atsakomybė už savo kuriamus audiovizualinius, vizualius, garso darbus (itin populiarius tarp jaunimo) bei pagrįstas kitų kūrybos vertinimas. Projekto metu gilinamasi ne tik į autorinį meną, bet ir į populiariosios kultūros reiškinius, taip kuriant dialogą tarp mokinių laisvalaikio ir aukštosios kultūros.

Projekto tikslai:

– tobulinti mokinių ir mokytojų kritinio mąstymo, kūrybiškumo ir kultūrinę bei komunikavimo kompetencijas per projekto veiklas;
– suteikti mokyklai žinias ir įrankius bendrosios ugdymo programos dalykams mokyti, pasitelkiant kūrybiškus metodus;
– plėsti kultūrinės raiškos įvairovę Lietuvos mokyklose ir gerinti jos kokybę.

Projekto veiklos:

– mokymai – kūrybiniai seminarai projekte dalyvaujantiems pedagogams;
– inovatyvių ugdymo metodų kūrimas;
– integruotos, kūrybiškais metodais grįstos, pamokos moksleiviams;
– paskaitos, susitikimai su audiovizualinio, vizualiojo, garso meno kūrėjais mokyklose;
– kūrybinės sesijos – moksleiviams skirti kūrybiniai projektai su audiovizualinio, vizualiojo ir garso meno kūrėjais;
– kūrybinių projektų pristatymo renginiai kultūrinėse erdvėse vietos bendruomenėms;
– gerųjų praktikų, metodų mainų renginiai pedagogams.

Projekte dalyvaujančios mokyklos:

 • Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija
 • Kauno m. VDU Ugnės Karvelis gimnazija
 • Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinė mokykla
 • Kretingos Simono Daukanto progimnazija
 • Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla
 • Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija
 • Plungės Senamiesčio mokykla
 • Šakių „Žiburio“ gimnazija
 • Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija
 • Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija
 • Vilniaus r. Mickūnų gimnazija
 • Visagino ,,Žiburio“ pagrindinė mokykla

Projektas yra Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos organizuojamo projekto „Kultūros edukacijos sistemos modernizavimas“ dalis.

Kontaktai:
Dovilė Alėbaitė
dovile.alebaite@gmail.com
+370 618 12059