Audiovizualinio paveldo būklė Lietuvoje

Tyrimo tikslas surinkus duomenis apie audiovizualinio paveldo apimtis Lietuvoje, jo saugojimo būklę ir prieigą, parengti rekomendacijas dėl šios kultūros paveldo srities plėtros. Tyrimą sudaro penki skyriai ir priedai. Antroje dalyje pristatome audiovizualinio paveldo sąvoką ir sampratas teisėkūroje, trečioje dalyje pristatome empirinius duomenis, ketvirtoje dalyje – gerąsias tarptautines audiovizualinio paveldo išsaugojimo ir prieigos sistemos praktikas, o penktoje, remiantis gautų duomenų analize, pasiūlome rekomendacijas Lietuvos audiovizualinio paveldo išsaugojimui ir prieigos sistemos plėtrai. Rekomendacijas sudaro trys plėtros modeliai: a) esamomis sąlygomis; b) atliekant vidutinio masto valstybinius strateginius ir valdymo pokyčius; c) „idealusis modelis“. O paskutinėje dalyje pristatome tyrime dalyvavusių institucijų atvejų aprašymus. Viliamės, jog tyrimas prisidės prie opios ir trapios paveldo srities apsaugos plėtros.


Projektą inicijavo ir finansavo LR Kultūros ministerija

Kontaktai:
Lina Kaminskaitė
linak@menoavilys.org
+370 656 23736