Meno teisės, mano pareigos! (MEMA)

Dainiaus Putino nuotr.

„Meno teisės, mano pareigos!“ (MEMA) – tai nuo 2019 m. vykdoma edukacinė, Lietuvos mokykloms skirta autorių teisių programa. Ja siekiama skatinti autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą bei ugdyti nepakantumą neteisėtam kūrinių naudojimui mokyklose, praktiškai integruojant šias temas į ugdymo procesą ir keliant pedagogų kvalifikaciją. Programos metu, bendradarbiaujant autorių teisių specialistams (-ėms), projekto komandai ir mokytojams (-oms) – savotiškiems šios programos ambasadoriams (-ėms) – buvo sukurtas vienas pirmųjų metodų rinkinių apie autorių teises Lietuvoje. 

Metodų rinkinį rekomenduojame 5-12 klasių pedagogams (-ėms), neformalaus švietimo ugdytojams (-oms), bibliotekininkams (-ėms), besidomintiems ar norintiems sužinoti daugiau apie autorių teises. Jame glaustai ir suprantamai pateikiama svarbiausia informacija apie autorių teises, išimtys, legalių platformų sąrašas, 20 pamokų idėjų, 5 vieno kūrinio edukacinės priemonės parengtos Lietuvos meninink(i)ų ir tyrėjų bei mokomasis filmas, supažindinantis su pagrindinėmis autorių teisių taisyklėmis.

Mokomasis filmas Autorių teisių taisyklės, kurias turi žinoti kiekvienas!

Taip pat esame paruošę trumpas rekomendacijas kalbų, menų, informacinių technologijų, socialinių mokslų ir dorinio ugdymo mokytojams (-oms), bibliotekų darbuotojams (-oms), padėsiančias nesunkiai ir greitai integruoti autorių teisių temą į ugdymo veiklas.

Nuo programos pradžios į pagarbą intelektinei nuosavybei ugdančias veiklas įtraukta virš 650 ugdytojų ir 3 000 mokinių. Suorganizuota daugiau nei 25 MEMA metodų rinkinio pristatymo renginių įvairių ugdymo įstaigų pedagog(i)ų bendruomenėms. 2023 m. parengta ir įgyvendinta pirmoji akredituota 60 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo programa autorių teisių tema vyresniųjų klasių mokinių mokytojams (-oms), bibliotekininkams (-ėms) ir neformaliojo švietimo ugdytojams (-ėms).

2023 m. rugsėjį prasidėjo IV-asis projekto etapas, kurio metu, bendradarbiaujant įvairių sričių menininkams (-ėms), edukatoriams (-ėms) ir autorių teisių specialistams (-ėms), bus rengiamas kortelių žaidimas autorių teisių tema. 2024 m. numatytos žaidimo sklaidos veiklos Lietuvos ugdymo įstaigose ir bibliotekose, mokymo priemonių pradinėms klasėms vystymas bei pedagog(i)ų kvalifikacijos tobulinimas autorių teisių srityje.

Edukacinė autorių teisių programa Lietuvos mokykloms įgyvendinama „Meno aviliui“ bendradarbiaujant su Lietuvos gretutinių teisių asociacija AGATA. Programą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Kontaktai:
Dovilė Alėbaitė
dovile.alebaite@gmail.com
+370 618 12059