Gilios upės tyliai plaukia’23 / Deep Rivers Run Silent’23

(𝘍𝘰𝘳 𝘌𝘯𝘨𝘭𝘪𝘴𝘩 𝘚𝘤𝘳𝘰𝘭𝘭 𝘋𝘰𝘸𝘯)

Nuo birželio 27 d. iki rugpjūčio 4 d., jau ketvirtą kartą, medijų edukacijos ir tyrimų centras „Meno avilys“ organizuoja nemokamų vasaros renginių ciklą „Gilios upės tyliai plaukia“.

„Meno avilys“ tiki bendruomenių telkimo svarba ir šiuo renginių ciklu siekia paskatinti įvairių sričių kultūrą puoselėjančių ir pristatančių organizacijų bendradarbiavimą. Vilniuje, po Liubarto tiltu, skulptorių Andriaus Labašausko ir Ryčio Urbansko sukurtoje „žiūrovų ložėje“, šią vasarą įvyks 16 renginių.

Turiningoje, įvairias meno disciplinas aprėpiančioje programoje, kino ir videomeno peržiūras, literatūros skaitymus, koncertus ir susitikimus su menininkais pristatys Vilniaus queer festivalis „Kreivės“, žurnalas „Vilnius Review“, „Skalvijos“ kino centras, Kauno menininkų namai, kino festivalis „Nepatogus kinas“, meno, rezidencijų ir edukacijos centras Rupert, „Skalvijos“ kino akademija, Vilniaus trumpųjų filmų festivalis, šiuolaikinio meno dienraštis „Artnews“, bendruomenės radijas „Palanga Street Radio“.

Šiame kontekste „Meno avilio“ skaitmeninto ir restauruoto lietuviško audiovizualinio paveldo projektas Sinemateka.lt pristatys vidoemeno seansą, o „Meno avilio“ kuratorės – penkių kelio filmų programą, kuri kvies apmąstyti žanrą ir plės po tiltu esančią erdvę iki viso pasaulio.

Organizatorius | „Meno avilys“
Kuratorės | Ona Kotryna Dikavičiūtė ir Ignė Smilingytė
Komunikacijos vadovė | Dovilė Raustytė-Mateikė
Dizainerė | Gailė Pranckūnaitė
Kalbos redaktorius | Aistis Žekevičius
Techninė komanda | Projektorių centras
Filmų vertėjai | Aušra Bagočiūnaitė, Marius Juknevičius, Narius Kairys, Julija Matulytė, Laimonas Vaičius
Partneriai | „Artnews“, Kauno menininkų namai, „Kreivės“, „Nepatogus kinas“, Rupert, „Skalvija“, „Skalvijos kino akademija“, „Vaga“, Vilniaus trumpųjų filmų festivalis ir „Vilnius Review“
Renginio radijas | „Palanga Street Radio“
Finansuoja | Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kino centras, Vilniaus miesto savivaldybė, AVAKA
Renginys yra www.700vilnius.lt programos dalis.

Dėkojame | Žygimantui Jančorui, Ugnei Jonaitytei, Jonui Juškaičiui, Deborai Julijai Morkūnaitei, Agnei Papievytei, Karoliui Žukui, Rufcuts Studio.


For the fourth year in a row, media education and research center Meno Avilys is organizing Deep Rivers Run Silent, a series of free summer events from June 27th to August 4th, 2023.

Believing in the importance of bringing communities together, Meno Avilys uses this series to encourage and practice engagement among different cultural organizations.  This summer, 16 events are taking place in the unique space under the Liubartas Bridge, the “audience lodge” created by sculptors Andrius Labašauskas and Rytis Urbanskas.

The rich and diverse program includes various fields of art, such as film and video art screenings, literature readings, concerts, and meetings with the artists, presented by Vilnius queer festival Kreivės, e-magazine Vilnius Review, Skalvija Cinema Center, Kaunas Artists’ House, Inconvenient Films Festival, Rupert Centre for Art, Residencies, and Education, Skalvija Film Academy, Vilnius International Short Film Festival, contemporary art magazine Artnews, community radio Palanga Street Radio.

Among them, sinemateka.lt, a Meno Avilys project dedicated to restoring and digitizing Lithuanian audiovisual heritage Sinemateka.lt, will present a video art screening. And the curators of Meno Avilys will bring to the audiences a film program of five road movies, inviting them to contemplate the genre and expanding the space under the bridge until it encompasses the entire world.

Organizer | „Meno avilys“
Curators | Ona Kotryna Dikavičiūtė ir Ignė Smilingytė
Communication manager | Dovilė Raustytė-Mateikė
Designer | Gailė Pranckūnaitė
Text editor | Aistis Žekevičius
Technical supervision | Projektorių centras
Film translators | Aušra Bagočiūnaitė, Marius Juknevičius, Narius Kairys, Julija Matulytė, Laimonas Vaičius
Partners | „Artnews“, Kauno menininkų namai, „Kreivės“, „Nepatogus kinas“, „Rupert“, „Skalvija“, „Skalvijos kino akademija“, „Vaga“, Vilniaus trumpųjų filmų festivalis ir „Vilnius Review“
Event Radio | „Palanga Street Radio“
Sponsors | Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kino centras, Vilniaus savivaldybė, AVAKA
This Event is part of www.700vilnius.lt programme.

Thanks to | Žygimantui Jančorui, Ugnei Jonaitytei, Jonui Juškaičiui, Deborai Julijai Morkūnaitei, Agnei Papievytei, Karoliui Žukui, Rufcuts Studio.