Euroclusters for Thriving Creative and Cultural Industries

„Meno avilys“ kartu su Baltic Audiovisual Archival Council (BAAC) prisideda prie Ukrainos audiovizualinių archyvų skaitmeninimo strategijos vystymo. Kartu su partneriais sukūrėme sektoriaus iššūkius atliepiančią programą, kuri ne tik padeda ugdyti reikalingus įgūdžius, bet ir leidžia susipažinti su įvairiomis tarptautinėmis praktikomis.

Vizito į Ukrainą metu buvo aplankyta Oleksandro Dovženkos nacionalinis centras, HEMO (Heritage Monitoring For Recovery) ir Kultūros bei informacijos politikos ministerija. Vizito tikslas — susitikti su Ukrainos kultūros vadybininkais ir Ukrainos audiovizualinio paveldo archyvų organizacijomis, organizuoti vizitus į Lietuvą, siekiant parengti naują Ukrainos kino archyvų vadybininkų mokymo programą.

Projekto partneriai Basilicata Creativa | Creathriv-Eu | Baltic Audiovisual Archival Council | Довженко-Центр : Dovzhenko Centre

Projektas kofinansuojamas Europos sąjungos programos „The Single Market Programme“ lėšomis

Collaboration Pilot | Development of international educational programs

In cooperation with the Baltic Audiovisual Archival Council (BAAC), Meno Avilys contributes to the creation of the digitization strategy for Ukrainian audiovisual archives. Together with our partners, we have developed a program that meets the challenges the sector is facing and not only helps in honing the necessary skills but also allows one to get acquainted with various international practices.

The aim of the project is to expand the organization’s package of international educational programs and expansion into new markets by:

  • Developing a new training program for Ukrainian film archive managers, focusing on preserving audio-visual cultural heritage and preparing for the creation of a unified national electronic library of Ukrainian cultural heritage. This project will be executed with the assistance of an external expert from the Baltic Audiovisual Archival Council (BAAC).
  • Providing access to international expertise and best practices in audio-visual archiving and preservation. This initiative aims to facilitate cultural managers in learning from the experiences of other countries and implementing best practices in their work.

The project involves conducting market analysis and gathering feedback from managers of audio-visual archives, conducting meetings with representatives of Ukrainian organizations involved in cultural heritage preservation, drafting a training program, selecting and engaging with an expert from the archive, and hosting a 2-day online seminar with representatives of Ukrainian archival organizations.

Travel Grant | Visit to Ukraine to meet with Ukrainian cultural managers and organizations

The visit to Ukraine was organized to visit the following institutions: Довженко-Центр : Dovzhenko Centre, HEMO (Heritage Monitoring for Recovery) and the Ministry of Culture and Information Policy. The aim of the visit to meet with Ukrainian cultural managers and organizations of Ukrainian AV archivists, and organize visits to Lithuania to develop a new training program for Ukrainian film archive managers on the preservation of audio-visual cultural heritage and prepare for the creation of a unified national electronic library of the cultural heritage of Ukraine.

Project partners Basilicata Creativa | Creathriv-Eu | Baltic Audiovisual Archival Council | Довженко-Центр : Dovzhenko Centre

Project co-funded by the European Union’s Single Market Programme .