„Meno avilio“ 2022 metų veiklos ataskaita

2022 m. mums buvo partnerysčių metai. Su kultūros, meno, švietimo organizacijomis, institucijomis dalijomės sukaupta patirtimi, mokėmės vieni iš kitų ir įgyvendinome projektus, kurie prisideda prie visuomenės kultūrinio sąmoningumo augimo, tarpkultūrinės komunikacijos plėtros ir kas mūsų kaip organizacijos identitetui itin svarbu – didina visuomenės medijų raštingumą ir kviečia pažinti įvairialypę judančių vaizdų kultūrą.

Apie viską plačiau – šioje 2022 m. apžvalginėje veiklos ataskaitoje.