Tarptautinis simpoziumas „Kino gimimas imperijų paribiuose Vidurio Rytų Europoje“

Tarptautinis simpoziumas1
Kino gimimas imperijų paribiuose Vidurio Rytų Europoje
Liepos 5 d., Sinemateka (A. Goštauto g. 2, Vilnius) arba nuotoliniu būdu

Simpoziumas vyko anglų kalba, įėjimas visiems atviras.

Simpoziumo įrašas.

Vienos dienos trukmės simpoziume gręžiamasi į ankstyvojo (1896–1914) ir nebylaus (1896–1929) Vidurio Rytų Europos kino istoriją. Pastaruoju metu vykstant aktyvioms diskusijoms apie Rytų Europos kultūros, istorijos dekolonizaciją, simpoziume pagrindinį dėmesį skirsime šalims, kurių kino istorijos mažai matomos tarptautinėje istoriografijoje. Drauge su pranešėjomis|ais svarstysime, kokiais bruožais pasižymi šio regiono kinas, kurio gimimas ir raida priklauso nuo imperijų (Rusijos, Habsburgų) įtakos. Vaduodamiesi nuo Vidurio Rytų Europos unifikuotos sampratos, gilinsimės į unikalią, skirtingą Ukrainos, Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Čekijos šalių kino istoriją.

Simpoziumą lydėjo nemokami, Ukrainos nebylaus avangardinio kino su gyva muzika seansai peržiūrų cikle „Gilios upės tyliai plaukia“, erdvėje po Liubarto tiltu: liepos 5, 12 ir 19 d.

Simpoziumo programa

10:00–10:10 Pasisveikinimas
Lina Kaminskaitė-Jančorienė, Juozapas Paškauskas (organizatoriai)

10:10–12:00 Ankstyvasis kinas ir transnacionalinis kontekstas

Įvadinė paskaita
Rytų Europos žydai, filmai ir transnacionalinė kultūrinė migracija
Judith Thissen (Utrechto universitetas, Nyderlandai)

Regioninis/ ekonominis požiūris į ankstyvąjį kiną kaip išeitis iš painios Vidurio-Rytų Europos poimperinės istoriografijos
Łukasz Biskupski (Lodzės universitetas, Lenkija)

Ankstyvojo kino pradžia Lietuvoje iš socio-technologinės ir transnacionalinės perspektyvos
Lina Kaminskaitė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija)

Diskusija, moderatorius Juozapas Paškauskas

Pertrauka 12:00–12:30

12:30–13:30 Nebylaus kino kontekstai

Pirmųjų kūrėjų dirbtuvės: bendradarbiavimu grįsta autorystė ir profesionalumas čekų nebyliajame kine 1917–1922
Martin Kos (Masaryko universitetas, Brno, Čekijos Respublika)

Nebylaus kino kūryba Latvijoje
Inga Pērkone (Latvijos kultūros akademija)

VUFKU fenomenas XX a. 3 deš.: tarp bolševikinės nacionalizacijos ir kultūrinės Ukrainos autonomijos
Oleksandr Teliuk (Nacionalinis Oleksandr Dovzhenko centras, Ukraina)

13:30 –13:50 Ukrainos dokumentinis kinas XX a. 3 deš.: tarp avangardo ir propagandos
Anna Onufriienko (Nacionalinis Oleksandr Dovzhenko centras)

Diskusija, moderatorius Narius Kairys

Simpoziumas vyks anglų kalba, įėjimas visiems atviras.

21:30 Kino programos „Avangardinis Ukrainos kinas“ atidarymas
„Ypatinga kampanija“ / „Nebuvalyi Pokhid“ (rež. Mіkhail Kaufman, 1931 m., USSR, Kyjivo kino studija „Ukrainfilm“, 71 min.)
„Gilios upės tyliai plaukia“, erdvėje po Liubarto tiltu

Filmą lydės ukrainiečių muzikančių|tų atliekama gyva muzika, sukurta Ukrainos kino kompozitoriaus Anton Baibakov.
Filmą pristatys kompozitorius ir kino tyrėja Anna Onufriienko

Išsami programa čia.


Simpoziumo programa – Lina Kaminskaitė
Kino programa: Anna Burdina, Lina Kaminskaitė, Žygimantas Jančoras
Organizatoriai: medijų edukacijos ir tyrimų centras „Meno avilys“, Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Partneriai: Nacionalinis Oleksandro Dovženko centras, Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos kultūros taryba


1 Simpoziumas yra mokslinio tyrimo “Kino ištakos Lietuvoje: nacionaliniai, imperiniai ir globalūs ryšiai” dalis (Nr. S-LIP-19-72). Projektas finansuojamas Lietuvos mokslų tarybos, įgyvendinamas Lietuvos teatro ir muzikos akademijos.