Edukologijos mokslų daktarės Sandros Kairės žvilgsnis į Sinemateką

Agnės Papievytės nuotr.

Pakvietėme į sinematekos kolekciją, saugomą visuomenei atvirame archyve adresu A. Goštauto g. 2 (Vilnius), žvilgtelėti kino kūrėjas (-us) ir tyrinėtojas (-us). Paprašėme jų išsirinkti po keletą knygų, žurnalų ir filmų, kuriuos jie/jos rekomenduoja žmonėms, kuriantiems filmus, studijuojantiems kiną ar tiesiog norintiems apie šią sritį praplėsti savo žinias. Taip Sinematekoje atsirado personalizuotų pasirinkimų lentyna „Atrinkta kino kūrėjų ir tyrinėtojų“.

Kviečiame susipažinti su edukologijos mokslų daktarės, Vilniaus universiteto ugdymo mokslų instituto direktorės Sandros Kairės pasirinkimais ir argumentacijomis. Apsilankę portale iBiblioteka, galėsite jas pasiimti skaityti į namus.

S. Kairė:

Medijų edukacijai svarbus ne tik supratimas, kas yra medijos ir kaip jos veikia, kaip mes jas vartojame ir kokį santykį su jomis kuriame. Medijų edukacijai aktualus ir medijų patyrimo bei kūrimo procesas. Tad keliaujant šiuo rinkiniu rekomenduoju pradėti nuo patyrimo: medijų kultūros „guru“  M. McLuhano, teigusio, kad medija yra pranešimas, medija yra masažas. Toliau siūlau judėti link James Potter pasiūlyto medijų edukacijos modelio ir John Potter „naujosios kuratorystės“ koncepto, padedančio suprasti, kad kasdienės jaunimo praktikos su medijomis skatina naujų prasmių kūrimo procesus, susijusius ir su asmens tapatumo konstravimu, naujų socialinių vaidmenų atlikimu, bei skatinančio permąstyti, koks medijų edukacijos procese turėtų būti ugdytojo|s vaidmuo. David Buckingham kvies kritiškai įvertinti, ar medijų edukacija yra tik individo atsakomybė, o su Cate Gamm paliesite kino edukacijos lauką. 

Agnės Papievytės nuotr.

S. Kairės atrinkti leidiniai

– David Bucckingham „The Media Education Manifesto“ (išduodama į namus)
– John Potter „Diggital Media and Learner Identity: The New Curatorship“ (išduodama į namus)
– Kate Gamm „Teaching World Cinema“ (išduodama į namus)
– Marshall McLuhan „The Medium is the Massage“ (išduodama į namus)
– W. James Potter „Media Literacy“ (išduodama į namus)

Kiti kino kūrėjų ir tyrinėtojų pasirinkimai čia.