EN / LT

Registruotis naujienlaiškiui:

Words, Images, Sounds

Luis Millán, vertė Goda Jurevičiūtė

“Film Production Theory” fills the gap in cinema bibliography with a pertinent approach to the field of film production, usually studied merely as a technical issue. Jean-Pierre Geuens, expert in critic studies and teacher of film production in USC (USA), gives some clues about how the different steps of the production process can determine the final result of any movie and raise some questions that any aspiring filmmaker should take into consideration: How to shape an idea in a screenplay? how to discern the important elements to bring it later to the screen in the best way? to what extend affects soundtrack or lighting to a scene? How should be the work of director with actors? Questions, some of them basic, some of them more precise that eventually arise during the creation of a film. Geuens doesn’t answer this questions directly as in a film production technique manual but proposes the different approaches , some of them based in cinema technique evolution, some of them in professional experience, some of them in theoretical interpretations that can instruct and inspire.
Conscious of the dichotomy between cinema as an art or as a mere entertainment - that examines in the first chapters of the book - , Geuens achieves to maintain his text sticked to the reality of filmmaking nowadays. As a teacher in USC, his point of view is Hollywood-based but very critic with the industry formula aimed to make big money creating anodyne films that only serve to overexcite the senses of the audience. He sides with independent filmmaking aspiring to fire up imagination of filmmaking students beyond the Hollywood formula. Indeed there’s a refined chapter devoted to different ways of filmmaking education.
Through this book can find a dissertation on the main aspects and aspects of film creation: screenwriting, staging, lighting, editing, the sound and music… Away from technical terms, Geuens analyzes the transformation of production process over the years due to the technical and conceptual changes – always related to economical and social context – that have completely changed the films during the last century. Also raise the main questions that any filmmaker should question himself before deal with any of this fields. Everything is explained with illustrating examples from very different movies –mostly American and European-, from Dreyer’s Passion of Joan of Arc until Spielberg’s Raiders of the Lost Ark. Theoretical issues on film creation are also well analyzed with contributions of thinkers as Heidegger or Metz.
With all of this, “Film Production Theory” is a recommended reading for aspiring –as well as experienced – filmmakers, bringing up many technical and theoretical considerations that can inspire with new ideas or approaches in the creation of any kind of film. Its multidisciplinary angle makes it useful not only for directors, but for technicians, actors or producers and a very appropriate material for film production courses.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Žodžiai, vaizdiniai, garsai: kino filmo kūrimo menas
„Kino filmo kūrimo teorija“ (angl. Film Production Theory) užpildo spragą bibliografijoje apie kiną, kurioje filmo kūrimo procesas paprastai analizuojamas tik kaip techninis klausimas. Jos autorius, kritikos studijų ekspertas, Pietų Kalifornijos universitete dėstantis kursus apie filmo kūrimo procesą, Jean-Pierre Geuens atskleidžia, kokią įtaką galutinam bet kurio filmo rezultatui gali daryti skirtingi filmo kūrimo etapai, ir kelia klausimus, kuriuos sau turi užduoti bet kuris norintis tapti režisieriumi. Kaip scenarijuje perteikti savo idėją? Kaip ją išskaidyti į esminius elementus, kad vėliau juos būtų galima kaip įmanoma geriau perkelti į ekraną? Kokia garso takelio bei apšvietimo svarba kiekvienoje scenoje? Kaip režisierius turėtų dirbti su aktoriais? Tai klausimai, kurie ilgainiui iškyla filmo kūrimo procese – kai kurie labai abstraktūs, kiti tikslesni. Geuens nepateikia tiesioginių atsakymų lyg filmo kūrimo technikos vadovėlyje, bet aptaria skirtingus požiūrius: kai kurie iš jų remiasi kino technikos evoliucija, kiti – profesine patirtimi, dar kiti teorinėmis intrepretacijomis, galinčiomis įkvėpti ir nukreipti tinkama linkme.
Visada turėdamas omenyje dichotomiją tarp kino kaip meno ir paprasčiausios pramogos (šį klausimą jis analizuoja pirmuosiuose knygos skyriuose), Geuens visgi siekia išlaikyti savo tekstą kuo artimesnį šių dienų kino kūrimo realybei. Kaip Pietų Kalifornijos universiteto dėstytojo jo požiūriui į šį procesą didelę įtaką daro Holivudas. Kartu jis yra labai kritiškas industrijos, siekiančios uždirbti kuo daugiau pinigų kuriant pramoginius, žiūrovų pojūčiais manipuliuojančius filmus, atžvilgiu. Jis palankesnis nepriklausomam kinui ir siekia sužadinti režisūros studentų vaizduotę taip, kad jie neapsiribotų vien holivudine filmų kūrimo formule. Knygoje yra išsamus skyrius, analizuojantis skirtingus požiūrius, kaip galima dėstyti kino kūrimo procesą.
Visoje knygoje nagrinėjami pagrindiniai filmo kūrimo proceso elementai: scenarijaus rašymas, mizanscenų kūrimas, apšvietimas, montažas, garsas ir muzika, kt. Be techninių aspektų, Geuens analizuoja, kokią įtaką filmo kūrimo proceso evoliucijai darė techniniai ir konceptualiniai poslinkiai – visada susiję su ekonominiu ir socialiniu kontekstu – kurie iš esmės pakeitė filmus per pastarąjį šimtmetį. Joje taip pat keliami pagrindiniai klausimai, kurių savęs turi paklausti visi filmų kūrėjai prieš imdamiesi veiklos bet kurioje iš šių sričių. Pateikdamas atsakymus, autorius juos iliustruoja įvairiais pavyzdžiais iš labai skirtingų, bet dažniausiai amerikietiškų ir europietiškų, filmų – nuo Dreyerio „Žanos d‘Ark aistra“ iki Spielbergo „Indiana Džounsas ir dingusios Sandoros skrynios ieškotojai“. Knygoje taip pat išsamiai analizuojami teoriniai filmo kūrimo procesą liečiantys klausimai, įtraukiant tokius mąstytojus kaip Heiddegeris ar Metzas.
Knygoje „Kino filmo kūrimo teorija“ perteikiami įvairūs techniniai ir teoriniai svarstymai, naujomis idėjomis ir požiūriu gali įkvėpti, kuriant bet kokio pobūdžio filmą, todėl gali būti rekomenduojama siekiantiems tapti, taip pat ir jau patyrusiems filmų kūrėjams. Dėl daugiadisciplininio požiūrio, ji bus naudinga ne tik režisieriams, bet ir technikams, aktoriams ar prodiuseriams, ir labai pravers dėstant kursus apie filmo kūrimo procesą.
http://www.ltkt.lthttp://www.menoavilys.org/lt/294538/projektai/lietuviu-dokumentinio-kino-antologija